ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΚΩΣ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΛΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

36 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: