ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ ΟΧΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΝΔΟΞΩΤΕΡΟΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

37 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: