Ο ΣΥΝΕΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ, ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΓΕΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΧΥΛΟΣ

8 από 64

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: