ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΕΡΟ ΜΥΑΛΟ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΕΥΤΥΧΕΙ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΧΥΛΟΣ

9 από 64

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: