ΣΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΟΧΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΧΥΛΟΣ

7 από 64

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: