ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΜΙΟ ΝΑ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΟΦΟΤΕΡΟ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

20 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: