ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΝΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΑΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΠΡΑΞΗ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

19 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: