ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

96 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: