Η ΦΡΟΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΕΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

97 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: