Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ, Ο ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΚΡΙΝΕΙ ΓΙ` ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

95 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: