ΟΤΑΝ Ο ΣΟΦΟΣ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ - ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

20 από 44

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: