Η ΚΑΚΗ ΦΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ - ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

19 από 44

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: