ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ

3ος αιώνας π.Χ.
ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΜΑΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Αρχαίος κωμικός ποιητής. Έγραψε τον «Οναγόν», έργο που μεταφράσθηκε στη λατινική γλώσσα από τον Μάρκο, για να το μιμηθεί αργότερα ο Πλαύτος στην Αζινάρια.