ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΜΑΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ

2 από 4

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: