Ο ΝΟΥΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ, ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ - ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ

4 από 4

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: