Η ΚΑΘΕ ΑΡΕΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑ, ΟΠΩΣ Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΦΡΟΝΗΣΗ ΣΕ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ - ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

114 από 138

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: