ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΑΓΑΘΑ, ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΦΤΩΧΟ ΜΕ ΠΙΚΡΑ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ. - ΤΙΜΟΚΛΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΤΙΜΟΚΛΗΣ

1 από 1

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: