Η ΦΡΟΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΑ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3 από 8

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: