Η ΧΑΡΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΛΥΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΟΣΥΝΗ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2 από 8

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: