ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙ - ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΠΛΑΤΩΝ

44 από 164

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: