ΑΝ ΒΡΕΘΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΗ ΖΩΗ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

49 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: