ΑΝ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΘΑ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

48 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: