ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΦΘΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΣΙ, ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΗΝΙΟΧΟ ΤΟΥΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

34 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: