ΑΡΓΑ ΝΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΦΙΛΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΣ ΦΙΛΟΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

29 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: