ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΦΙΛΟ, ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

28 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: