Η ΣΟΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΥΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΙΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

75 από 116

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: