Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΥ ΦΗΜΗ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

9 από 13

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: