ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΥΠ' ΟΨΙN ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΖΗΤΑ ΠΟΣΑ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

8 από 13

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: