ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΡΔΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΣΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΜΗ ΝΟΙΩΘΟΥΝ - ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΑΙΣΧΥΛΟΣ

40 από 64

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: