ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΖΕΙ ΦΡΟΝΙΜΑ, ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΦΡΟΝΙΜΑ, ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΖΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

5 από 63

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: