Ο ΠΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΝ ΕΧΕΙ Η ΗΔΟΝΗ ΠΑΡΑ Ο ΠΟΝΟΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

4 από 63

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: