Ο ΣΟΦΟΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙ Ο ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ, ΤΑ ΔΙΕΥΘΕΤΕΙ ΟΣΟ ΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΤΑ ΔΙΕΥΘΕΤΕΙ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

10 από 63

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: