Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΒΡΑΔΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

9 από 30

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: