ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΛΩΝ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

8 από 30

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: