ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

27 από 30

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: