ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΟΗΤΟΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΗΡΟΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

26 από 30

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: