ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ, Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

22 από 30

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: