ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΤΕ ΣΕ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤYΤΕΡΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

21 από 30

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: