Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΣΗ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΣΚΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

162 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: