Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΖΗΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

161 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: