ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΥΤΥΧΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΑΘΕΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

13 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: