ΟΥΤΕ  Ο ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΥΤΕ Η ΚΑΛΗ ΠΡΑΞΗ ΒΛΑΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

118 από 257

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: