ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ

3ος αιώνας π.Χ.
Ο ΝΟΥΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ, ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ

Αρχαίος κωμικός ποιητής. Έγραψε τον «Οναγόν», έργο που μεταφράσθηκε στη λατινική γλώσσα από τον Μάρκο, για να το μιμηθεί αργότερα ο Πλαύτος στην Αζινάρια.