Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΗΣΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

32 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: