ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΑΡΧΗΣ, ΕΝΩ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΥΡΑΝΝΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

31 από 105

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: