Η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΔΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ, Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΔΟΝΕΣ - ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ

5 από 13

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: