ΟΠΩΣ Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΘΟΝΕΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥΣ - ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

8 από 44

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: