Η ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΔΟΝΗ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΟΓΗ ΕΞΑΡΣΗ - ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

78 από 138

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: