ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ - ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

46 από 138

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: