Η ΦΡΟΝΗΣΗ, Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ, Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΕΤΕΣ - ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΖΗΝΩΝ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ

23 από 138

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: